บริการรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้นและคลังสินค้า

ASM ให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้น (Ground Handling) และคลังสินค้า (Cargo) ให้แก่สายการบินผู้ประกอบการงานบริการภาคพ้นและคลังสินค้าทางอากาศ

ASM ให้บริการการรักษาความปลอดภัยแบบควบวงจรที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พนักงานรักษาความปลอดภับและพนักงานตรวจวิเคราะห์ภาพเป็นส่วนสำคัญของซัพพลายเชนที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์เพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังประเทศปลายทางในสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป กำหนดให้ทุกสายการบินที่ต้องการเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรป สินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ กรณีที่สินค้ามีความหนาทึบสูงจนไม่สามารถระบุวัตถุได้ด้วยการเอ็กซเรย์ สินค้านั้นๆจะต้องถูกตรวจสอบด้วยวิธีการอื่น เช่น อุปกรณ์ตรวจจับร่องรอยของสารวัตถุระเบิด (Explosives Trace Detector) หรือการตรวจสอบทางกายภาพ (Physical Search) ขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงพนักงาน ASM ทุกคนต้องผ่านประเมินจากผู้ตรวจสอบจากสหภาพยุโรป คลังสินค้าที่ ASM ให้บริการได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ACC3, KC3 และ RA3

เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจค้น อาทิ เช่น การวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ การตรวจค้นวัตถุระเบิด การตรวจค้นทางกายภาพหรือการตรวจค้นด้วยมือ การตรวจค้นอุปกรณ์และเครื่องใช้บนอากาศยาน พนักงานวินิจฉัยภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจค้นสินค้าตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ IATA และ EU ACC3 ตลอดจนข้อกำหนดของสินค้าอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่ออากาศยาน

Security Ground Handling And Cargo

เชี่ยวชาญในการตรวจค้น

- การวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
- การตรวจค้นวัตถุระเบิด
- การตรวจค้นทางกายภาพ หรือการตรวจค้นด้วยมือ
- การตรวจค้นอุปกรณ์ และเครื่องใช้บนอากาศยาน

มาตรฐานของ IATA และ EU ACC3

ASM เป็นสมาชิก IATA GHP ตั้งแต่ปี 2558 ร่วมมือกับ IATA สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินเพื่อกำหนดรูปแบบการเติบโตในอนาคตของการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พนักงานวินิจฉัยภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจค้นสินค้า ตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ IATA และ EU ACC3 ตลอดจนข้อกำหนดของสินค้าอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่ออากาศยาน

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai