การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ASM มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในประเทศไทย

วินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ และการตรวจค้นร่างกายด้วยอุปกรณ์ Handheld Metal Detector

ASM เป็นผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยภายในอุตสาหกรรมการบิน และการขนส่งทางอากาศ โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในส่วนงานต่างๆที่จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน ด้วยพนักงานตรวจค้นที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้ง 7 ประเภท

 

(1) พนักงานลําเลียงกระเป๋าเข้าเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray Baggage Loaders)

(2) พนักงานตรวจค้นร่างกาย (Body Searchers)
(3) พนักงานวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ (X-Ray Operators)
(4) พนักงานตรวจค้นสัมภาระ (Baggage Searchers)
(5) พนักงานตรวจค้นสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Screeners)
(6) พนักงานตรวจค้นยานพาหนะ (Vehicle Screeners)
(7) หัวหน้าผู้ควบคุมพนักงานตรวจค้น (Screener Supervisor)

 

การรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยาน

เราเป็นผู้ให้บริการเฉพาะทาง


- เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด
- เจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขตรวจวัตถุระเบิด
- งานรักษาการณ์
- งานลาดตระเวน
- การตรวจค้นยานพาหนะ
- การควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
- การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ
- การควบคุมการเข้า-ออกสำหรับพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้ามภายในท่าอากาศยาน

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai