ASM Company

Delivering Security Expertise and Excellent Services

บริการด้านการรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เชี่ยวชาญในธุรกิจรักษาความปลอดภัย และงานบริหารจัดการอาคาร

 
 
 
Our Certification

บริการรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยาน สายการบิน คลังสินค้า อาคารสถานที่

บริการของ ASM

ASM มีบริการต่างๆมากมาย อาทิ บริการรักษาความปลอดภัย, การดูแลรักษาความสะอาด และกำจัดเชื้อ และศูนย์ ควบคุม สื่อสาร และการสั่งการ

ที่อยู่ติดต่อ

 

สาขาสำนักงานใหญ่

102 ถ. ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสอบถาม และนัดหมาย

อีเมล

marketing@asm-company.com

เราดำเนินการด้านบริการและรักษาความปลอดภัยระดับสูง

ในปัจจุบัน ASM มีพนักงานมากกว่า 8,000 คนทั่วทั้งองค์กรโดยระบบการจัดการของเรานั้นเป็นมาตรฐานนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนจาก Loxley ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงทำให้เราเข้าถึงความต้องการของลูกค้าด้วยระดับคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

“เรามอบบริการด้านการรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เชี้่ยวชาญในธุรกิจรักษาความปลอดภัย”

Mr. Karn Thongyai

CEO & MD

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  เป็นบริษัทในเครือบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน  ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 

 

ASM เริ่มบริการงานรักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ (X-Ray Screener) ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารและจุดตรวจค้นสัมภาระบรรทุก และปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย (Airport Security) งานลาดตระเวน รักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด ในเขตท่าอากาศยานมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี

 
 
 

ASM มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพผ่านการรองรับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำ เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรโดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น บริการ ความปลอดภัย บริการความสะอาด บริการควบคุมและกำจัดแมลง บริการจัดการภูมิทัศน์ และ อื่นๆด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 3,500 คน มีระบบการควบคุมจัดการที่ทันสมัยและใส่ใจในทุกรายละเอียด

 

บริการที่เชี่ยวชาญจาก ASM

ASM ส่งมอบการบริการด้วยรูปแบบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
โดยมีประเภทการให้บริการดังต่อไปนี้

บริการรักษาความปลอดภัยทั่วไป

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

บริการรักษาความปลอดภัยสายการบิน และท่าอากาศยาน

บริการอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ฉีดกำจัดเชื้อ (Covid-19)

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

กำจัดแมลง

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

ซ่อมบำรุงระบบอาคาร

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

ตกแต่งภูมิทัศน์

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

ศูนย์ควบคุม และสั่งการ

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

ทำไมลูกค้าถึงเลือก ASM

มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพมีการรองรับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำ ที่ทันสมัยใส่ใจในทุกรายละเอียด

บุคลากร​

บุคลกรของ ASM ได้รับการฝึกมาอย่างดีและสามารถให้บริการและจัดการสิ่งต่างๆให้ได้ในระดับที่ลูกค้าต้องการ

ระบบการทำงาน

ASM ตั้งขั้นตอนการทำงานเป็นรายขั้นทั้งส่วนรวมและส่วนที่เป็นปลีกย่อยอย่างละเอียดเพื่อให้การทำงานของบุคลาการมีประสิทธิภาพเสมอ

เครื่องมือทำงาน

ASM ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงในการจัดการทุกบริการที่ลูกค้ามอบหมาย

ลูกค้า

เป็นปัจจัยหลักที่ ASM ยึดมั่นและทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าเป็นสำคัญ

thThai