บริการของเรา

บริษัท ASM มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพมีการรองรับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรโดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น บริการด้านความปลอดภัย ,พนักงานรักษาความปลอดภัย , บริการด้านความสะอาด ,จัดส่งพนักงานทำความสะอาด , บริการซ่อมบำรุงต่าง , บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ,บริการด้านควบคุมและกำจัดแมลง , บริการจัดการด้านภูมิทัศน์ และ อื่นๆด้วยบุคลากรมากกว่า 8,000 คน พร้อมระบบการควบคุม จัดการที่ทันสมัยใส่ใจในทุกรายละเอียด

บริการที่เชี่ยวชาญจาก ASM

ASM ส่งมอบการบริการ ด้วยรูปแบบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีประเภทการให้บริการได้แก่ รายการดังต่อไปนี้

บริการรักษาความปลอดภัย

บริการฝึกอบรม

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

สายการบิน ท่าอากาศยาน

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

ภาคพื้น และคลังสินค้า

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

บริการอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรค (Covid-19)

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

รักษาความสะอาด

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

กำจัดแมลง

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

ซ่อมบำรุงระบบอาคาร

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

ตกแต่งภูมิทัศน์

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

ศูนย์ควบคุม และสั่งการ

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

thThai