การรักษาความปลอดภัยสายการบิน

 งานบริการสายการบินมีความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การเฝ้าอากาศยาน จนถึงการตรวจสอบ และเฝ้าระวังผู้โดยสาร การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องโดยสารรวมถึงการดูแลลูกเรือในระหว่างการหยุดพักระหว่างทาง

ASM คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสายการบิน

ASM ให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทฯสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรด้วยเทคนิคและสื่อการสอนที่ทันสมัยเสริมสร้างความรู้และความชำนาญให้กับพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาบุคคลเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พนักงานของบริษัทต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สายการบินได้รับการการบริการอย่างดีที่สุด

งานรักษาความปลอดภัยสายการบิน

 
 • คัดกรองผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นอากาศยาน
 • คัดกรองผู้โดยสารตามโปรไฟล์ที่กำหนด
 • ควบคุมพื้นที่รอบอากาศยานและตรวจค้นอากาศยาน
 • ควบคุมพื้นที่คัดแยกสัมภาระ
 • ควบคุมพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์ไปรษณีย์
 • คัดกรองสินค้าและไปรษณีย์ก่อนนำขึ้นอากาศยาน
 • ควบคุมพื้นที่เคเตอริ่งและครัวการบิน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของรถเคเตอริ่งและตู้เคเตอริ่งก่อนขึ้นอากาศยาน
 

งานบริการสายการบิน

 • บริการอารักขาผู้โดยสารวีไอพี (VIP Passenger Escort Services)
 • ควบคุมผู้โดยสารต้องห้าม (Inadmissible Passenger Escort)
 • บริการผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว (รถเข็นวีลแชร์) (Passengers with Restricted Mobility Service)
 • บริการขนถ่ายสัมภาระ (Porter Services)
 • บริการตรวจสอบเอกสารเดินทางก่อนเช็คอิน (Travel Document Verification Service)

การรักษาความปลอดภัย

สายการบิน

เราเป็นผู้ให้บริการเฉพาะทาง


- การควบคุมการขนถ่ายสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- การคุ้มกันสินค้ามีค่าและสินค้าบรรทุก
- พนักงานยกกระเป๋าและบริการสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ
- การตรวจสอบบุคคลที่ขึ้นเครื่องบิน
- การรักษาความปลอดภัยบริเวณลานบิน เครื่องบิน ตู้คอนเทนเนอร์ ที่เก็บสัมภาระในเครื่องบิน ฯลฯ
- การคุ้มกันผู้ถูกเนรเทศ
- การคุ้มกันผู้โดยสารที่ไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้าประเทศ
- การจัดเตรียมและจัดการงาน เอกสารของสายการบิน
- พนักงานขนถ่ายสัมภาระและ รถเข็น (Porter and Wheel Chair Service)
- Escort Deportee
- Documentation Helper

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai