กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า

ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) เป็นผู้ให้บริการในหลากหลายประเภท อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยสนามบิน การให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับสายการบิน การให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจำอาคารสำนักงาน โครงการบ้านจัดสรร อาคารที่พักอาศัย โรงงาน คลังสินค้าและอื่นๆ การให้บริการจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด การให้บริการทำความสะอาดแบบรายครั้งหรือแบบบิคคลีนนิ่ง การให้บริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์) การให้บริการด้านภูมิทัศน์ การให้บริการควบคุมและกำจัดแมลง เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย

“ผลงานดีเยี่ยม”

5/5

ลูกค้า

ผลงานกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทีมงาน ASM เข้าไปดำเนินการ และให้บริการ

TNT
AOT

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai