ฝ่ายขาย

ใบสมัคร / Register

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

หน้าที่

คุณสมบัติที่ต้องการ
• ชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง

สถานที่
อาคารลอกซเล่ย์

เงินเดือน
ตามตกลง

วันและเวลาทำงาน
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สวัสดิการ
• ค่าช่วยเหลือบุตร ,งานศพ และชุดฟอร์มประจำปี
• ประกันสังคม และส่วนเกินจากการเบิกประกันสังคม.
• กิจกรรมสัมมนาประจำปี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบุคคล 02-240-2930-4
E-mail : 


จำนวน 1 คน
สมัครที่นี่