กลุ่มธุรกิจสายการบิน

ลูกค้าส่วนหนึ่ง ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) เป็นผู้ให้บริการ ในหลากหลายประเภท อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยสนามบิน , การให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับสายการบิน ,การให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจำอาคารสำนักงาน โครงการบ้านจัดสรร อาคารที่พักอาศัย โรงงาน คลังสินค้า และอื่นๆ , การให้บริการจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด , การให้บริการทำความสะอาด แบบรายครั้ง หรือ แบบบิคคลีนนิ่ง ,การให้บริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์) ,การให้บริการด้านภูมิทัศน์ และการให้บริการควบคุมและกำจัดแมลง เป็นต้น