Facility Service (บริการปัองกัน กำจัดแมลง)

Pest Control

การให้บริการควบคุมและกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

บริษัท ASM ให้บริการควบคุมและกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ตลอดจน รับดูแล วางระบบตั้งแต่การเริ่มก่อสร้าง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 

ASM ให้บริการด้านความสะอาดดังนี้

 • ให้บริการควบคุม ,กวาดล้าง และกำจัดแมลง

  ให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแมลงคลาน และแมลงบิน ด้วยวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาต่างๆ ตามลักษณะหน้างาน และความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานจัดการด้านการกำจัดแมลง ที่มีประสบการณ์  มั่นใจได้ในความปลอดภัย

 • ให้บริการวางระบบกำจัดปลวก ทั้งแบบการฉีดน้ำยา และการวางเหยื่อ

  ให้คำปรึกษาตลอดจนการวางระบบด้านการจัดการปลวก ทั้งแบบการวางท่อน้ำยา หรือ การฝังเหยื่อ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตของลูกค้า สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง ให้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

 • ให้บริการติดตั้งและวางระบบการไล่นก

  ให้คำปรึกษาตลอดจนการวางระบบด้านการจัดการไล่นก ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายประเภท ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ หรือการใช้น้ำยา ที่ไม่มีผลต่อชีวิต แต่มีสรรพคุณในการขับไล่ และป้องกันการรบกวน

 • ให้บริการกำจัดหนู

  ให้คำปรึกษาตลอดจนการวางระบบด้านการจัดการหนู ทั้งการวางเหยื่อ แบบกล่อง หรือแบบอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ที่มีระบบแจ้งเตือน ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุม

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704

โทร. 062-597-4314

Line CCC.jpg (18 KB)