Facility Service (บริการตกแต่งภูมิทัศน์)

Landscaping

การให้บริการตกแต่งภูมิทัศน์

บริษัท ASM ให้บริการด้านการจัดการภูมิทัศน์ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน

 

ASM ให้บริการด้านความสะอาดดังนี้

  • ให้บริการจัดส่งพนักงานตกแต่งและดูแล พื้นที่สวน แบบประจำ
  • ให้บริการจัดสวน ตามงบประมาณลูกค้า
  • ให้บริการตกแต่งสวน ตัดหญ้า ตัดกิ่ง ฯลฯ
  • ให้บริการดูแลพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักงาน โครงการบ้านจัดสรร

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704

โทร. 062-597-4314

Line CCC.jpg (18 KB)