Facility Service (บริการรักษาความสะอาด)

1 (3)-02.png (221 KB)

การให้บริการทำความสะอาด (กลุ่มลูกค้าองค์กร)

ด้วยมาตรฐานของการทำงานของ ASM ทำให้มีลูกค้าในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้เราเป็นผู้ให้บริการด้านงาน บริการทำความสะอาด และการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด โดยมีทีมงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน มีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ

 

IMG_6332.JPG (94 KB)IMG_6427.JPG (104 KB)IMG_6432.JPG (130 KB)

ASM ให้บริการด้านความสะอาดดังนี้

 • ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำสำนักงาน อาคาร โรงแรม โรงงาน ฯลฯ

  แม่บ้านทำความสะอาด ทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำความสะอาด การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน ตลอดจน มารยาท และการวางตัวในที่ทำงาน โดยมีทีมงานควบคุมคุณภาพเข้าตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 • ให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง (ทำความสะอาดใหญ่)

  บริษัท ASM มีทีมงานในการให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง โดยให้บริการทำความสะอาด กับ สำนักงาน อาคาร โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ฯลฯ เน้นคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม และมีเครื่องมือการทำงานที่ครบถ้วน ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 • ให้บริการทำความสะอาดอาคารสูง

  บริษัท ASM ให้บริการทำความสะอาดอาคารสูง ทั้งแบบโรยตัว และ กระเช้าไฟฟ้า โดยทีมงานมืออาชีพ

จุดเด่นในด้านการบริการของ ASM

 • ASM มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาด ก่อนส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน โดยทีมงานฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ให้ความรู้ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด ตลอดจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง รวมถึงมีการกำหนดหน้าที่การทำงานในแต่ละจุด และให้พนักงานสามารถหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้  ความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ASM มีการส่งทีมงานเข้าตรวจสอบคุณภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ตรงกับมาตราฐานของบริษัทฯ และข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ มีมาตรฐานการทำงานที่หน่วยงานชั้นนำต่างๆ ให้การยอมรับ

 • ASM มีการจัดเตรียมกำลังกำลังพลอย่างเพียงพอ สำหรับการส่งพนักงานทดแทนเข้ายังหน่วยงานต่างๆ ในกรณีที่พนักงานประจำมีการลา หรือ ขาดงาน เพื่อมิให้งานของผู้ว่าจ้างต้องสะดุด รวมถึงการสรรหาพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน โดยมี ASM Professional (บริษัท จัดหางาน เอเอสเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการสรรหา ว่าจ้างพนักงาน ที่มีคุณภาพตามตำแหน่งงานต่างๆ 

ข้อมูลด้านการบริการทำความสะอาดอื่นๆ

บริการทำความสะอาด (กลุ่มลูกค้าทั่วไป)

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 065-503-6999, 065-503-2299

Line CCC.jpg (18 KB)

การให้บริการทำความสะอาด (กลุ่มลูกค้าทั่วไป)
บริษัท ASM เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ตามวิถีชีวิต และความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน เราจึงขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการทำความสะอาดให้กับลูกค้าทั่วไป ในลักษณะการทำความสะอาดแบบรายครั้ง โดยทีมงานคุณภาพ ที่ผ่านการอบรม ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และเป็นพนักงานโดยตรงจากบริษัท ASM ที่สามารถมั่นใจในความปลอดภัย และมีการดูแลหลังการขาย

 

ASM ให้บริการด้านความสะอาดดังนี้

 • ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) แบบรายครั้ง

  แม่บ้านทำความสะอาด รายครั้ง ทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำงาน โดยมีหัวหน้าผู้ควบคุมงาน ให้บริการแบบรายชั่วโมง ให้บริการในการทำความสะอาดบ้าน ห้องนอน ห้องน้ำ และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัท ASM เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ พร้อมทั้งน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ที่ครบถ้วน

 • ให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง (ทำความสะอาดใหญ่)

  บริษัท ASM มีทีมงานในการให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง โดยให้บริการทำความสะอาด บ้านพัก ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การทำความสะอาดบ้านพักอาศัย ก่อนเข้าอยู่ หรือ ทำความสะอาดหลังจากรีโนเวท หรือจะเป็นการทำความสะอาดใหญ่ ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี และ อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

จุดเด่นในผลิตภัณฑ์

 • ทำงานเป็นทีม โดย 1 ทีมทำความสะอาด จะประกอบด้วย หัวหน้าทีม 1 คน พนักงานทำความสะอาด 2 คน
 • เป็นพนักงานโดยตรงจากบริษัท ASM 
 • มั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยแม่บ้านทำความสะอาด จากบริษัทที่มาตรฐาน
 • มีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน
 • มีการแจ้งรายละเอียดพนักงาน ให้กับลูกค้าก่อนเข้าทำงาน (ชื่อ-สกุล , รูปถ่าย ,จำนวนพนักงาน)
 • มีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ตัวอย่างข้อมูลแม่บ้านที่จัดส่งให้ลูกค้าล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน

c373e451b3740709151ee1f9fe334192ae8d993.jpg (608 KB)0e6974e90bfd55c3e33c3a5c59830a2ca8a1c11.jpg (607 KB)3eabd7c7353d75d58e44581d01373ea635390ff.jpg (606 KB)

 

ข้อมูลด้านการบริการทำความสะอาดอื่นๆ

บริการทำความสะอาด (กลุ่มลูกค้าองค์กร)

สนใจสอบถามการบริการได้ในเวลาทำการ ตามช่องทางต่อไปนี้

โทร 065-503-6999, 065-503-2299

Line@ alwaysclean

QR Alwaysclean.png (55 KB)