Security Service (การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน)

airport security (1).jpg (123 KB)airport security (3).jpg (163 KB)airport security (2).jpg (161 KB)

ASM มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในประเทศไทย เราให้บริการพนักงานวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจค้นร่างกายด้วยอุปกรณ์ Handheld Metal Detector การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ การควบคุมการเข้า-ออกสำหรับพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้ามภายในท่าอากาศยาน

นอกจากนี้เรายังให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัย ดังนี้

  • งานรักษาการณ์
  • งานลาดตระเวน
  • งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ
  • การควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
เรายังมีบุคลากรผู้ให้บริการเฉพาะทางอีกด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขตรวจวัตถุระเบิด
Untitled.jpg (95 KB)Training 2.jpg (92 KB)

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704