ติดต่อ : แผนกการตลาดและงานขาย

Tel: 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704
Fax: 02-240-2935
Email: marketing@asm-company.com

Thank you. The Mailman is on His Way :)
Sorry, don't know what happened. Try later :(


สำนักงานใหญ่

102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-240-2930

โทรสาร : 02-240-2935


สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ห้อง T1-130 ชั ้น 1

อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0-2134-2330

โทรสาร : 0-2134-3554


สำนักงานเชียงใหม่ (อาคาร ล็อกซเล่ย์)

234/3 ถนน วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-202-468

โทรสาร : 053-202-470


สำนักงานชลบุรี

179 หมู่ 8 ต.บางละมุง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-199-597

โทรสาร : 038-199-596


สำนักงานระยอง

38/68-69 หมู่6 ต.บ้านฉาง

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์ : 038-602-799

โทรสาร : 038-602-988


สำนักงานกระบี่

78/14 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 084-846-7764


สำนักงานภูเก็ต

106/14 หมู่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-327-803-4

โทรสาร : 076-327-805