เป้าหมาย ASM


บริษัท ASM มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพมีการรองรับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรโดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่น บริการด้านความปลอดภัย ,พนักงานรักษาความปลอดภัย , บริการด้านความสะอาด ,จัดส่งพนักงานทำความสะอาด , บริการซ่อมบำรุงต่าง , บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ,บริการด้านควบคุมและกำจัดแมลง , บริการจัดการด้านภูมิทัศน์ และ อื่นๆด้วยบุคลากรมากกว่า 8,000 คน พร้อมระบบการควบคุม จัดการที่ทันสมัยใส่ใจในทุกรายละเอียด